Barbican and defence walls

Location: Warsaw
Location
00-272 Warsaw
Rynek Starego Miasta 27
Owner
Zarząd Terenów Publicznych in Warsaw (Public Land Agency)
Key words
barbican, defence walls, defence buildings, stairs, metal stairs, spinning stairs, spiral stairs, barbican Warsaw, Old Town Warsaw, old Warsaw
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej