Zofia and Waclaw Nalkowscy Museum, Wolomin

Location: Wolomin
Location
05-200 Wolomin
ul. W. Nałkowskiego 17
Owner
Zofia and Waclaw Nalkowscy Museum
Distance from Warsaw
21,9 km
Key words
Wolomin, Nalkowscy Museum, Zofia and Waclaw Nalkowscy Museum, House on the meadows, house, museum, wooden architecture, interior, historical interios, park, pond, meadow, garden, stairs, balcony, shutters
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej