Addicted to Music

Location: Józefów
Category
Location
05-420 Józefów
ul. Dzika 9
Additional information

e-mail: info@addictedtomusic.eu, maro@pro-mixes.com

Key words
mix, mastering, voice over, produkcja muzyczna, in?ynieria d?wi?ku
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej