Audiovisual Authors and Producers Association

Location: Warszawa
Category
Location
00-832 Warszawa
ul. Żelazna 28/30
Additional information

tel. 22 581 43 60

fax: 22 581 43 61

e-mail:biuro@zapa.org.pl

Key words
organizacje, ZAPA, Zwi?zek Autorów i Producentów Audiowizualnych, prawa autorskie
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej