Creative Europe Programme

Location: Warszawa
Category
Location
00-540 Warszawa
Al. Ujazdowskie 41
Additional information

tel.: +48 22 44 76 180

e-mai: info@kreatywna-europa.eu

Key words
programy mi?dzynarodowe, projekty, projekty kulturalne, wsparcie finansowe, media, kultura
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej