Filmweb

Location: Warszawa
Category
Location
02-583 Warszawa
ul. Wołoska 9a
Additional information

tel: +48 22 3801300

Dyrektor Zarządzający
Krzysztof Michałowski
kmichalowski@filmweb.com
Redaktor Naczelny
Michał Walkiewicz
michal.walkiewicz@filmweb.com
Key words
media, media filmowe, repertuar, recenzja, artyku?
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej