Kozminski University

Location: Warszawa
Category
Location
03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 57/59
Additional information

Studia podyplomowe: Zarządzanie w mediach – dla producentów i kierowników produkcji w filmie i TV

Recepcja: 22 519 21 00
Biuro Rekrutacji na studia podyplomowe: 22 519 23 66
Key words
szko?y filmowe, edukacja, uczelnie
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej