Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce

Location: Warszawa
Category
Location
00-724 Warszawa
ul. Chełmska 21, bud. 28 C
Additional information

tel./fax: 22 840 59 01

e-mail: kipa@kipa.pl

Key words
KIPA, organizacje, Audiowizualni, Stowarzyszenie Niezale?nych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, SNPFiT
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej