The Warsaw Documentary Film Studio Film Lab Department

Location: Warszawa
Category
Location
00-724 Warszawa
ul. Chełmska 21
Additional information

Zakład Labolatorium Filmowe

Kierownik: Małgorzata Roguska
tel: +48 22 851 10 18
tel/faks: +48 22 851 10 19
e-mail: m.roguska@wfdif.com.pl

Key words
WFDiF, laboratorium, obróbka materia?ów, obróbka chemiczna negatywów, kopie filmowe, monta? negatywów, korekta obrazu filmowego, na?wietlanie obrazu, negatywy d?wi?ku, digital intermediate
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej