Warsaw Film School

Location: Warszawa
Category
Location
01-518 Warszawa
ul. Generała Zajączka 7
Additional information

Sekretariat: tel. 22 839 00 50,

e-mail: info@szkolafilmowa.pl

Key words
szko?y filmowe, edukacja, uczelnie, gimnazjum, liceum, studium policealne
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej