Biblioteka Główna w Siedlcach

Lokalizacja: Siedlce
Biblioteka Główna w Siedlcach

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstała w 1969 r. Jest największą w regionie biblioteką naukową o charakterze publicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

Kategoria
Lokalizacja
08-110 Siedlce
ul. Popiełuszki 9
Właściciel
Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach
Odległość od Warszawy
92 km
Słowa kluczowe
biblioteka, edukacja, Siedlce
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej