Kontakt

Mazovia Warsaw Film Commission

Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa

email: info@mwfc.pl
tel.:  +48 22 586 42 58
fax:   +48 22 624 70 01

Anna Spisz
Kierownik
email: a.spisz@mwfc.pl
tel.: +48 22 586 42 58

Michał Kosmala
email: m.kosmala@mwfc.pl
tel.: +48 22 586 42 58

Aleksandra Leszczyńska
email: a.leszczynska@mwfc.pl
tel.: +48 22 586 42 15

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej