Linki

Polski Instytut Sztuki Filmowej
www.pisf.pl 

Filmoteka Narodowa
www.fn.org.pl 

Narodowy Instytut Audiowizualny (NiNA)
www.nina.gov.pl 

Creative Europe
Desk Polska
www.kreatywna-europa.eu/media

Stowarzyszenie Filmowców Polskich
www.sfp.pl 

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
www.audiowizualni.pl 

Polska Komisja Filmowa
www.filmcommissionpoland.pl

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej