Wniosek o pozwolenie na realizacje zdjęć

Informacje o producencie

Informacje o projekcie

Czas i daty realizacji

Czas realizacji (czas liczony razem z przygotowaniem planu i rozłożeniem sprzętu)

ilość dni

Lokacje i obiekty w których mają być realizowane zdjęcia

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej