Region filmowy

Warszawa stanowi obecnie centrum polskiego przemysłu audiowizualnego. Status stolicy Polski powoduje, że miasto stało się siedzibą głównych ośrodków najważniejszych mediów, w tym telewizji. Od lat 90. równolegle z rozwojem rynku nadawców Warszawa umacnia pozycję stolicy polskiego filmu.

Instytucje centralne

Stolica jest siedzibą najważniejszych instytucji centralnych polskiego sektora audiowizualnego. Swoją siedzibę ma tu Polski Instytut Sztuki Filmowej, centralny urząd, którego zadaniem jest sprawowanie pieczy nad rozwojem polskiej kinematografii i umacnianie jej pozycji na świecie. Główne zadanie PISF polega na udzielaniu dotacji, pożyczek i innego rodzaju form wsparcia projektom filmowym z dziedziny produkcji filmowej, dystrybucji, upowszechniania kultury filmowej, edukacji i profesjonalizacji zawodowej, archiwizacji i zachowania dziedzictwa filmowego.

W Warszawie rezyduje narodowe archiwum filmowe, czyli Filmoteka Narodowa. Działalność Filmoteki opiera się na trzech filarach: archiwizacji, informacji, edukacji. Zbiory taśm filmowych i archiwaliów zgromadzone w Filmotece Narodowej należą do największych w Europie. 

Narodowy Instytut Audiowizualny (NiNA) w Warszawie to instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego – w ciągu kilku lat swojej działalności Instytut zrealizował blisko 200 projektów na różnych polach: wydawniczym, produkcji i rejestracji dzieł audiowizualnych i audialnych, wydarzeń artystycznych oraz edukacji medialnej. NiNA w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „KULTURA +” koordynuje programy wspierające cyfryzację zasobów kultury oraz archiwizację i upowszechnianie zbiorów audiowizualnych. 

W Warszawie działają również przedstawicielstwa programów europejskich, dedykowanych kinematografii i przemysłowi audiowizualnemu – Eurimages i Media.

Producenci i usługi filmowe, telewizje i dystrybutorzy

W stolicy ma swoje siedziby kilkudziesięciu najważniejszych polskich producentów filmowych.  Największą instytucją państwową jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych na ulicy Chełmskiej. Wytwórnia świadczy pełen zakres usług produkcyjnych, począwszy od metody tradycyjnej, poprzez wykorzystanie Digital Intermediate  po technologię Red One. Na terenie istniejącej od 1949 roku Wytwórni mieści się ponad 30 obiektów, wśród których znajdują się profesjonalne hale zdjęciowe, studia do obróbki i nagrań dźwięku, sprzęt z zakresu techniki zdjęciowej, Laboratorium Obróbki Taśmy oraz Zakłady Budowy Dekoracji oraz Inscenizacji.  Także tutaj ulokowały swoje siedziby liczne firmy z sektora filmowego i telewizyjnego tworząc naturalne centrum polskiej kinematografii.

Puławska 61 to drugi obok Chełmskiej 19/21 ważny adres polskiego filmu, historyczna siedziba polskiej kinematografii powojennej, miejsce obrosłe legendą Zespołów Filmowych, słynnych studiów producenckich założonych w 1955 roku. Dzisiaj spadkobiercami Zespołów są trzy Studia Filmowe, należące do najbardziej aktywnych polskich producentów filmowych: Kadr, Zebra oraz Tor.

Siedziby w Warszawie ma kilkadziesiąt wiodących prywatnych producentów filmów fabularnych i dokumentalnych, z których duża część ma doświadczenie również we współpracy międzynarodowej.

Rynek usług filmowych w Polsce należy do najlepiej rozwiniętych w Europie Środkowo-Wschodniej, a większość firm świadczących usługi umiejscowiona jest w Warszawie. Obok WFDiF działa także prywatna wytwórnia, przede wszystkim dostosowana do wymogów telewizyjnych, czyli warszawski oddział ATM Grupa.

W Warszawie działają wyposażone na światowym poziomie znakomite studia postprodukcji filmowej: montażu, dźwięku, animacji, efektów specjalnych, dubbingu, obróbki cyfrowej i obróbki taśmy 35 mm, a także studia muzyczne i szereg firm oferujących sprzęt filmowy. Kilkadziesiąt warszawskich firm świadczących usługi na rynku filmowym ma nowoczesny sprzęt i doskonale reaguje na wymogi rynku i jego rozwój technologiczny. Coraz częściej z usług polskich firm korzystają firmy zagraniczne, doceniając fachową obsługę i świetne wyposażenie.

Także w Warszawie znajdują się centralne ośrodki telewizyjne posiadające rozbudowaną bazę produkcyjną. Swoje siedziby mają tutaj m.in. Telewizja Polska S.A., TVN, Polsat, Canal+, HBO, Telewizja Puls. Warunki ekonomiczne i organizacyjne spowodowały, że stolica stała się polskim centrum dystrybucji filmowej. Wśród ponad 20 firm zajmujących się dystrybucją filmową duże znaczenie mają te, które reprezentują firmy globalne, jak m.in. Warner Bros, UIP, Forum Film, Imperial Cinepix oraz te stawiające na rynek europejski, polski, niezależny, jak m.in. Vivarto, ITI, Gutek Film, Against Gravity.

Edukacja i kultura audiowizualna

Wzrost znaczenia filmowej Warszawy spowodował w ostatnich kilkunastu latach dynamiczny rozwój szkolnictwa filmowego na poziomie wyższym, policealnym lub specjalistycznym. Znakomitą Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina opuszczają co roku reżyserzy dźwięku, natomiast Akademię Teatralną – doskonale przygotowani aktorzy. W stolicy działa kilka znanych i cenionych szkół prywatnych. W Szkole Wajdy, założonej przez laureata Oscara, Andrzeja Wajdę, młodzi reżyserzy doskonalą swoje umiejętności w dziedzinie reżyserii filmu dokumentalnego i fabularnego. Powiązane ze szkołą Wajda Studio jest obecnie znanym i cenionym producentem filmów młodego pokolenia twórców. Warszawska Szkoła Filmowa, obecnie szkoła wyższa, założona przez reżysera Macieja Ślesickiego i aktora Bogusława Lindę, kształci reżyserów, aktorów, montażystów, charakteryzatorów i operatorów filmowych. Akademia Filmu i Telewizji prowadzi natomiast zajęcia z zakresu reżyserii, produkcji, scenariopisarstwa, operatorstwa w trybie szkoły policealnej.

Doskonale rozwinięta sieć organizacji pozarządowych, działalność menedżerów kultury i życia społecznego czynią z Warszawy miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Dziesiątki kursów i warsztatów, adresowanych do wszystkich od przedszkolaków po profesjonalistów, umożliwiają kształcenie umiejętności i talentu we wszystkich specjalnościach filmowych.

Warszawa to miejsce organizacji niezliczonych przeglądów, konkursów i festiwali filmowych. Najważniejszą imprezą filmową nie tylko w stolicy, ale także w kraju jest Warszawski Festiwal Filmowy (www.wff.pl), organizowany w październiku przez Warszawską Fundację Filmową. W roku 2009 Warszawski Festiwal Filmowy wszedł do grona czternastu imprez (dawniej określanych jako kategoria „A”), akredytowanych przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (www.fiapf.org) – znalazł się obok festiwali takich jak Cannes, Wenecja, Berlin.
Z roku na rok rośnie znaczenie organizowanego od 2004 roku corocznie Planete+ Doc Film Festiwal (planetedocff.pl), prezentującego najwybitniejsze pełnometrażowe filmy dokumentalne świata. Planete to nie tylko konkurs filmowy, ale także miejsce debaty o najważniejszych problemach współczesnego świata. Obok tych dwóch wielkich imprez duże znaczenie na festiwalowej mapie Polski mają takie festiwale jak Wiosna Filmów (www.wiosnafilmow.pl), Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs (www.watchdocs.pl), Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych CINEMAFORUM (www.cinemaforum.pl) oraz Łodzią po Wiśle (www.lodziapowisle.pl), czyli rokroczny przegląd dokonań łódzkiej Szkoły Filmowej. Specjalnością stolicy są liczne przeglądy kina narodowego, jak prezentujący rosyjskie filmy Sputnik (www.sputnikfestiwal.pl), afrykański Afrykamera (www.afrykamera.pl), azjatycki Pięć Smaków (www.piecsmakow.pl), Tydzień Kina Hiszpańskiego (www.manana.pl) czy Festiwal Filmy Świata Ale Kino (www.facebook.com/filmyswiata).

Rozwojowi kultury filmowej służy świetnie rozwinięta infrastruktura stołecznych kin. Sieci multipleksów: Multikino i Cinema City od lat 90. otworzyły łącznie dziesięć obiektów, obecne są tu również kina sieci IMAX, Helios i Novekino. Poza multipleksami na warszawskim rynku sprawnie funkcjonują kina wielosalowe takie jak Atlantic, Kinoteka, Muranów i Kino Praha oraz kilkadziesiąt kin małych i studyjnych. 

Warszawa to naturalny klaster filmowy, stworzony nie tylko poprzez sieć instytucji i firm, ale także dzięki energii mieszkańców stolicy. To miejsce, w którym znaleźć można partnerów koprodukcyjnych, znakomitych fachowców, świetnie wyposażone firmy, a także ducha przedsiębiorczości i kreatywności, który zaważył na dzisiejszym charakterze stolicy Polski.

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej