Czerwony Dwór, Marki

Lokalizacja: Marki
Czerwony Dwór, Marki

Pierwotnie w budynku znajdował się szpital dla nerwowo chorych weteranów wojennych i wojskowych, otoczony parkiem. W 1911 roku zmarł tu Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, który spędził w szpitalu ostatni rok swojego życia. Obecnie budynek, należący do Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, niszczeje.

Lokalizacja
05-270 Marki
ul. Kasztanowa 21
Właściciel
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Odległość od Warszawy
16,1 km
Słowa kluczowe
Marki, Pustelnik, Czerwony Dwór, sanatorium, szpital, dwór, park, rudera, pustostan, komin
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej