Kaplica św. Krzyża, Waliska

Lokalizacja: Waliska
Kaplica św. Krzyża, Waliska

W miejscowości zwanej Borowina (dzisiejsze Waliska), w 1650 roku Agnieszka Łakoma wystawiła kościółek św. Krzyża podległy kościołowi szpitalnemu w Klwowie. Jest to drewniana kaplica orientowana, o konstrukcji zrębowej, oszalowana. Składa się z kwadratowej nawy, węższego od niej prezbiterium oraz z dobudowanej do wschodniej ściany prezbiterium zakrystii. Dachy są dwuspadowe kryte blachą, na kalenicy wznosi się drewniana sygnaturka ze stożkowym hełmem. Przy styku nawy i prezbiterium znajduje się ambona nakryta daszkiem, przypominająca o „odpustowych” tradycjach tego miejsca. Wnętrze świątyni nakrywa strop płaski, elewacje pozbawione są detali. Przylegający do zachodniej ściany chór muzyczny z ażurową balustradą wsparty jest na dwóch słupach. Na belce tęczowej znajduje się krucyfiks i rzeźby w stylu baroku ludowego ukazujące św. Barbarę i św. Weronikę, ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku poświęcony jest św. Zygmuntowi.

Lokalizacja
26-420 Waliska
Waliska 10
Strona www:
Właściciel
Parafia św. Macieja Apostoła w Klwowie
Odległość od Warszawy
87 km
Słowa kluczowe
Kaplica św. Krzyża, Waliska, kościół, kaplica, architektóra drewniana, prezbiterium, zakrystia, sygnaturka, ambona, drewniany strop, krucyfiks, ołtarz, ogród
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej