Kościół św. Anny, Dąbrówka

Lokalizacja: Dąbrówka
Kościół św. Anny, Dąbrówka

Kościół wybudowany w latach 1891–1892 na miejscu kaplicy istniejącej od 1780 roku, na planie krzyża łacińskiego. Jednonawowy, orientowany, z sygnaturką z cebulastym hełmem i dwiema kwadratowymi wieżami w fasadzie. W 1975 roku kościół został gruntownie odremontowany. Wnętrze jednonawowe z węższym prezbiterium, nakryte belkowym stropem z fasetą. W partii zachodniej nad kruchtą znajduje się chór muzyczny z neogotyckimi organami z końca XIX wieku. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z 1893 roku o konstrukcji słupowej, zwieńczona ażurową latarnią.

Lokalizacja
07-402 (Lelis) Dąbrówka
Dąbrówka 49
Właściciel
Parafia św. Anny w Dąbrówce
Odległość od Warszawy
117,7 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Anny, Dąbrówka, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, architektura XIX wieku, dzwonnica, wieża, organy, wnętrze, ołtarz, drewniany strop, prezbiterium, sygnaturka
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej