Kościół św. Anny, Strzegowo

Lokalizacja: Strzegowo
Kościół św. Anny, Strzegowo

Pierwszy drewniany kościół wzniesiono krótko po erygowaniu parafii w 1420 roku. Kolejną świątynię wzniesiono ok. połowy XVII wieku, a 1756 roku odbudowano ją po pożarze. Kościół orientowany, o konstrukcji zrębowej, z dachem krytym blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną blaszanym hełmem z latarnią. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Wnętrze trójnawowe, z płaskim stropem drewnianym na dwóch rzędach słupów. Strop i ściany pokrywa polichromia. Wewnątrz znajduje się chór muzyczny wsparty na filarach z prospektem organowym z początku XX wieku, barokowy ołtarz główny z początku XVIII wieku, dwa neogotyckie ołtarze boczne z XIX wieku oraz barokowa ambona. Obok znajduje się dzwonnica z XIX wieku oraz dwa 600-letnie dęby, które, jak głosi legenda, zasadził król Kazimierz Wielki.

Kategoria
Lokalizacja
06-445 Strzegowo
ul. Kościelna
Właściciel
Parafia św. Anny w Strzegowie
Odległość od Warszawy
101 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Anny, Strzegowo, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, bruk, sygnaturka, prezbiterium, wnętrze, drewniany strop, polichromia, ołtarz, barok, organy, neogotyk, ambona, dzwonnica, wieża
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej