Kościół św. Jacka (oo. Dominikanów), Warszawa

Lokalizacja: Warszawa
Kościół św. Jacka (oo. Dominikanów), Warszawa

Barokowy kościół wybudowany na początku XVII wieku na warszawskim Nowym Mieście. Trójnawowa świątynia w typie bazyliki, z kruchtą poprzedzającą wejście w fasadzie i wolnostojącą wieżą. Po lewej stronie od wejścia znajduje się barokowa kaplica Kotowskich nakryta kopułą, projektu Tylmana van Gameren. We wnętrzu widoczne są elementy późnego gotyku – ostre łuki, sklepienia krzyżowo-żebrowe w nawach bocznych. Z barokowego wystroju kościoła zachowało się kilka nagrobków i epitafiów.

Kategoria
Lokalizacja
00-227 Warszawa
ul. Freta 8/10
Właściciel
klasztor oo. Dominikanów, parafia Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście
Słowa kluczowe
Nowe Miasto, Warszawa, kościół św. Jacka, kościół, architektura barokowa, nagrobki, epitafia, kaplica, kopuła, kruchta, sklepienie krzyżowo-żebrowe, architektura gotycka, bazylika, bruk
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej