Kościół św. Jakuba Apostoła, Góra

Lokalizacja: Góra
Kościół św. Jakuba Apostoła, Góra

Świątynia powstała w 1839 roku, następnie restaurowana była w 1894 roku a po II wojnie światowej w latach 1955 oraz 1965–1966 odnawiana. Kościół drewniany, o konstrukcji zrębowej, trójnawowy z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Dach oraz wieżyczkę na sygnaturkę pokrywa blacha. Wnętrze świątyni posiada płaski drewniany strop kasetonowy. Przy zachodniej ścianie znajduje się chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, z prospektem organowym z 1874 roku. Ściany kościoła pokrywa figuralna polichromia. Wewnątrz znajdują się XVIII-wieczne ołtarze, rokokowa chrzcielnica oraz neogotycka ambona z 2. poł. XIX wieku.

Kategoria
Lokalizacja
09-440 Góra
ul. Płocka 11
Właściciel
Parafia św. Jakuba Apostoła w Górze
Odległość od Warszawy
77,6 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Jakuba Apostoła, Góra, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, sygnaturka, wnętrze, barok, rokoko, neogotyk, ołtarz, chrzcielnica, organy, ambona, drewniany strop, polichromia
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej