Kościół św. Jana Chrzciciela, Radzikowo

Lokalizacja: Radzikowo
Kościół św. Jana Chrzciciela, Radzikowo

Kościół drewniany zbudowany w latach 1712-1739, orientowany, o konstrukcji zrębowej. Złożony jest z dwóch oddzielnych części, krytych osobnymi dachami – szerszej nawy (od zachodu poprzedzonej kruchtą) i węższego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Na kalenicy znajduje się czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona cebulastym, blaszanym hełmem. Wnętrze jednonawowe, znajduje się tu belka tęczowa z XVIII-wiecznym krucyfiksem, barokowy ołtarz główny i dwa boczne, ambona i chrzcielnica z 1. poł. XVIII wieku. W zachodniej części nawy znajduje się chór muzyczny wsparty na czterech słupach z prospektem organowym i balustradą tralkową.

Kategoria
Lokalizacja
09-151 Radzikowo
Stare Radzikowo 28B
Właściciel
Parafia św. Jana Chrzciciela w Radzikowie
Odległość od Warszawy
51 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Jana Chrzciciela, Radzikowo, kościół, kościół drewniany, architektura drwniana, barok, sygnaturka, wnętrze, ołtarz, ambona, organy, chrzcielnica, drewniany strop, prezbiterium, zakrystia, krucyfiks, polichromia
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej