Kościół św. Katarzyny, Łukomie

Lokalizacja: Łukomie
Kościół św. Katarzyny, Łukomie

Kościół zbudowany w 1761 roku, rozbudowano o wieżę i kruchtę w 1881 roku. Świątynia orientowana, z bali modrzewiowych, o konstrukcji zrębowej, trójnawowa, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Nakryta dwuspadowym blaszanym dachem, na kalenicy którego widnieje ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona baniastym hełmem z krzyżem. W dach partii zachodniej wbudowana czworoboczna wieża, nakryta namiotowym dachem. Prezbiterium oddzielone zostało od nawy belką tęczową, którą zdobi późnogotycki krucyfiks. Wnętrze XVIII-wieczne, barokowe (drewniany, dwukondygnacyjny ołtarz główny z XVIII wieku, ołtarze boczne i ambona w stylu barokowym z końca XIX wieku). Sufit w prezbiterium i w nawie głównej pokrywają figury i symbole oparte na wezwaniach litanii loretańskiej.

Lokalizacja
09-204 (Rościszewo) Łukomie
Łukomie 38
Właściciel
Parafia św. Antoniego w Łukomiu
Odległość od Warszawy
116,2 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Katarzyny, Łukomie, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, wieża, sygnaturka, prezbiterium, kruchta, wnętrze, krucyfiks, gotyk, barok, ołtarz, ambona, drewniany strop, dzwonnica
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej