Kościół św. Leonarda, Grzebsk

Lokalizacja: Grzebsk
Kościół św. Leonarda, Grzebsk

Kościół wzniesiony w 1712 roku. W czasie przeprowadzonego w 1882 roku remontu rozebrano dzwonnicę i pobudowano przy świątyni wieżę oraz dwie zakrystie, zaś w latach 1973–1975 dachy dwuspadowe z gontu zastąpiono blachą. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, z dobudówkami z muru pruskiego, na planie prostokąta, z kwadratową kruchtą od zachodu. Na wieży hełm cebulasty, na kalenicy nad nawą ażurowa wieżyczka na sygnaturkę obita blachą. W trójnawowym wnętrzu znajdują się cztery ołtarze: soborowy, dwa boczne rokokowe oraz główny z późnogotycką figurą Matki Bożej Grzebskiej z końca XV wieku. Znajduje się tu również ambona manierystyczna z pierwszej połowy XVII wieku.W pobliżu znajduje się XVIII-wieczna drewniana kapliczka.

Lokalizacja
06-513 (Wieczfnia Kościelna) Grzebsk
Grzebsk 48
Właściciel
Parafia św. Leonarda w Grzebsku
Odległość od Warszawy
113,3 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Leonarda, Grzebsk, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, wieża, dzwonnica, sygnaturka, wnętrze, kapliczka, kruchta, prezbiterium, ołtarz, ambona, rokoko, drewniany strop
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej