Kościół św. Leonarda, Troszyn Polski

Lokalizacja: Troszyn Polski
Kościół św. Leonarda, Troszyn Polski

Świątynię wzniesiono w 1636 roku, konsekrowano w 1665 roku, a w latach trzydziestych XIX wieku przeprowadzono generalny remont. W 1926 roku wymieniono dach gontowy na blaszany. Kościół drewniany, o konstrukcji zrębowej, orientowany. Wnętrze salowe, prezbiterium nie jest wyodrębnione z nawy. Od północy przylega doń prostokątna zakrystia, a od zachodniej strony stoi kruchta. Wnętrze świątyni zawiera elementy wyposażenia pochodzące z XVII wieku. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch słupach z prospektem organowym z ok. 1640 roku. Na belce tęczowej znajduje się Grupa Ukrzyżowania pochodząca jeszcze z czasów budowy kościoła. Ołtarz główny, jeden boczny i ambona są późnorenesansowe z ok. 1640 roku.

Kategoria
Lokalizacja
09-522 (Dobrzyków) Troszyn Polski
Troszyn Polski 3
Właściciel
Parafia św. Leonarda w Troszynie Polskim
Odległość od Warszawy
107 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Leonarda, Troszyn Polski, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, prezbiterium, zakrystia, kruchta, wnętrze, organy, Ukrzyżowanie, ołtarz, ambona, bruk
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej