Kościół św. Marii Magdaleny, Pilichowo

Lokalizacja: Pilichowo
Kościół św. Marii Magdaleny, Pilichowo

Kościółek zbudowano na miejscu poprzedniego w 1719 roku, w 1778 roku przebudowany. Świątynia orientowana, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, z neogotycką wieżyczką na sygnaturkę na kalenicy dachu i zamkniętym trójbocznie prezbiterium węższym od nawy. Wnętrze z wyposażeniem barokowo-klasycystycznym: manierystyczny ołtarz główny, barokowa chrzcielnica, XVIII-wieczny ołtarz boczny, prospekt organowy z lat 60. XIX wieku. Z kościołem sąsiaduje dzwonnica o ciekawej, rzadko spotykanej konstrukcji typu arkadowego z końca XIX wieku.

Lokalizacja
09-454 Pilichowo
Pilichowo 19
Właściciel
Parafia św. Marii Magdaleny w Pilichowie
Odległość od Warszawy
68,8 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Marii Magdaleny, Pilichowo, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, dzwonnica, cegła, sygnaturka, prezbuterium, wnętrze, ołtarz, organy, chrzcielnica, ambona, drewniany strop, mur, neogotyk, barok
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej