Kościół św. Mateusza, Goleszyn

Lokalizacja: Goleszyn
Kościół św. Mateusza, Goleszyn

Kościół wzniesiony w latach 1762–1765. W latach 80. XX wieku, na mocy decyzji bpa Zygmunta Kamińskiego, świątynię rozbudowano wg projektu inżynierów M. Rerutkiewicza i K. Hibner o część murowaną. Jest to kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, z prezbiterium mniejsze od nawy, zamkniętym trójbocznie. Do nawy od zachodu przylega kruchta główna, od południa kruchta boczna. Dach dwukalenicowy, pokryty został blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze świątyni jest jednonawowe, posiada stropy płaskie, od zachodu znajduje się chór muzyczny z rokokowym prospektem organowym. Znajdują się tam m.in.: chrzcielnica z XVIII wieku, gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV wieku, barokowy ołtarz główny i późnobarokowe ołtarze boczne oraz belka tęczowa z barokową Grupą Ukrzyżowania z 2. poł. XVII wieku, a także polichromia ornamentalna.

Kategoria
Lokalizacja
09-211 Goleszyn
ul. Niepodległości 13
Właściciel
Parafia św. Mateusza w Goleszynie
Odległość od Warszawy
106,2 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Mateusza, Goleszyn, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, sygnaturka, prezbiterium, kruchta, zakrystia, wnętrze, barok, ołtarz, organy, rokoko, drewniany strop, chrzcielnica, Ukrzyżowanie, polichromia
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej