Kościół św. Stanisława Biskupa, Żurominek Kapitulny

Lokalizacja: Żurominek Kapitulny
Kościół św. Stanisława Biskupa, Żurominek Kapitulny

Kościół powstał w 1754 roku i był kilkakrotnie remontowany i rozbudowywany (została dostawiona od zachodu kruchta główna, a kruchtę boczną przeniesiono z północy na południe). Ostatni remont kościoła został przeprowadzony w latach 1998–2000. Świątynia orientowana, z prezbiterium węższym i wydłużonym, trójbocznie zamkniętym. Wnętrze trójnawowe, otynkowane, nakryte płaskim stropem. Chór muzyczny z prospektem organowym wsparty jest na dwóch słupach. Ołtarz główny późnobarokowy z 2. poł. XVIII wieku, zaś ołtarze boczne rokokowe, z okresu budowy kościoła.

Lokalizacja
06-522 Żurominek Kapitulny
Żurominek Kapitulny 66
Właściciel
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żurominku Kapitulnym
Odległość od Warszawy
113 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Stanisława Biskupa, Żurominek Kapitulny, kościół, architektura drewniana, kościół drewniany, kruchta, prezbiterium, organy, ołtarz, barok, rokoko, wnętrze, mur, sygnaturka, ambona
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej