Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza, Bieliny

Lokalizacja: Bieliny
Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza, Bieliny

Kościół wzniesiony około 1780 roku, drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej. Dwuspadowe dachy kryte gontem wieńczy czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę zakończona baniastym hełmem. Nawa na planie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie z zakrystią od południa i prostokątną kruchtą od frontu. Wnętrze nakryte stropem płaskim, z chórem muzycznym wspartym na czterech słupach. Wyposażenie świątyni jest barokowe i rokokowe. Zachowała się też późnogotycka kamienna chrzcielnica z przełomu XV i XVI wieku i kropielnica z XV wieku w kruchcie.

Kategoria
Lokalizacja
26-434 Gielniów Bieliny
Bieliny 1
Właściciel
Parafia św. Szymona i Judy Tadeusza w Bielinach
Odległość od Warszawy
96,2 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza, Bieliny, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, sygnaturka, kruchta, prezbiterium, zakrystia, wnętrze, ołtarz, chrzcielnica, barok, rokoko, dach kryty gontem, gotyk, ambona, krucyfiks
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej