Kościół św. Trójcy, Grodzisk

Lokalizacja: Grodzisk
Kościół św. Trójcy, Grodzisk

Świątynia wzniesiona w 1778 roku jako cerkiew unicka, w czasie kasaty unii w 1875 roku została zamieniona na cerkiew prawosławną, natomiast w 1915 roku kościół ponownie zwrócono społeczności katolickiej. Świątynia w czasie II wojny światowej została lekko uszkodzona, kapitalny remont przeszła w latach 1999–2003. Kościół orientowany, na planie prostokąta, konstrukcji zrębowej. Dachy kryte blachą, dwuspadowe, na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę z ostrosłupowym hełmem. Wnętrze trójnawowe, z zamkniętym prosto prezbiterium. Wewnątrz znajdują się ołtarze barokowe i rokokowe oraz XVIII-wieczny krucyfiks w stylu baroku ludowego.

Lokalizacja
08-331 Grodzisk
Grodzisk 4
Właściciel
Parafia św. Trójcy w Grodzisku
Odległość od Warszawy
93,1 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Trójcy, Grodzisk, kościół, architektura drewniana, kościół drewniany, barok, rokoko, ołtarz, krucyfiks, sygnaturka, zakrystia, kruchta, prezbiterium
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej