Kościół św. Zygmunta, Żukowo

Lokalizacja: Żukowo
Kościół św. Zygmunta, Żukowo

Kościół wzniesiony w 1785 roku, w 1878 roku został gruntownie wyremontowany: postawiono drewniane filary we wnętrzu, usunięto dwie kruchty i boczne wejście. Świątynia orientowana, o konstrukcji zrębowej, z wyodrębnionym prezbiterium, po którego bokach są zakrystia i składzik. Do nawy od zachodu dobudowano kruchtę główną. Całość nakryta dachem blaszanym, z sygnaturką na kalenicy zwieńczoną cebulastym hełmem zakończonym krzyżem. Wnętrze wyłożone boazerią, z trzema, barokowymi ołtarzami: główny z XVIII-wiecznym krucyfiksem i dwa boczne z drugiej połowy XIX wieku. Znajduje się tu również rokokowa drewniana chrzcielnica z 2. połowy XVIII wieku. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z końca XVIII wieku.

Kategoria
Lokalizacja
09-162 Żukowo
Żukowo 23
Strona www:
Właściciel
Parafia św. Wawrzyńca w Żukowie
Odległość od Warszawy
72 km
Słowa kluczowe
Kościół św. Zygmunta, Żukowo, kościół, drewniany kościół, architektura drewniana, prezbiterium, zakrystia, kruchta, sygnaturka, barok, ołtarz, krucyfiks, wnętrze, chrzcielnica, dzwonnica, wieża, strop kasetonowy, ambona, neogotyk, organy, Droga Krzyżowa, rokoko
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej