Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Makarówka

Lokalizacja: Makarówka
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Makarówka

Kościół wzniesiony w 1701 roku, w 1875 roku przekształcony przez władze carskie na prawosławny, a w 1935 roku przejęty ponownie przez kościół rzymskokatolicki. Orientowany, konstrukcji zrębowej, z prezbiterium mniejszym od nawy, zamkniętym prostokątnie. Wnętrze pokrywa strop belkowany, chór muzyczny balkonowo nadwieszany z balustradą z ozdobnie wycinanych desek. Wśród wyposażenia znajduje się ołtarz główny z XVIII wieku, barokowy feretron i krucyfiks procesyjny oraz epitafium Jacka Joachima Kulczyckiego w formie kartusza, odlane z żeliwa.

Lokalizacja
08-206 (Huszlew) Makarówka
Makarówka 101
Właściciel
Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Makarówce
Odległość od Warszawy
127,2 km
Słowa kluczowe
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Makarówka, kościół, kościół drewniany, architektura drewniana, kapliczka, brama, kruchta, prezbiterium, wnętrze, ołtarz, barok
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej