Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Malużyn

Lokalizacja: Malużyn
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Malużyn

Jedna z najstarszych parafii na Mazowszu, erygowana w 1410 roku. Kościół ma ciekawą i rzadko spotykaną konstrukcję drewniano-murowaną. W XVIII wieku dobudowano zakrystię i skarbczyk oraz południową kruchtę. Jest to świątynia orientowana, z murowanym, prosto zamkniętym prezbiterium oraz szerszą drewnianą nawą o konstrukcji zrębowej. Nakryta dachem blaszanym, z neogotycką sygnaturką. Wnętrze świątyni rozdzielają drewniane pilastry, ponad którymi wznosi się bogato profilowany, wielostrefowy gzyms z ząbkowaniami – zdobienia te wykonano w 1853 roku. Wyposażenie kościoła jest wczesnobarokowe (ołtarz główny) i neogotyckie (ołtarze boczne z 1883 roku). Warta uwagi jest również najstarsza na Mazowszu zabytkowa drewniana dzwonnica z 1655 roku, która stoi na cmentarzu przykościelnym.

Lokalizacja
06-452 Malużyn
Małużyn 55A
Właściciel
Parafia św. Wojciecha w Małużynie
Odległość od Warszawy
70,3 km
Słowa kluczowe
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Malużyn, kościół, kościół drewniany, gotyk, barok, neogotyk, wnętrze, dzwonnica, cmentarz, prezbiterium, sygnaturka, ołtarz, cegła, polichromia
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej