Lasy Pomiechowskie

Lokalizacja: Brody Warszawskie
Lasy Pomiechowskie

Lasy Pomiechowskie rosną na żyznych glebach morenowych, po obu stronach Wkry i nad dolną Narwią, niedaleko Modlina. Wśród mazowieckich lasów wyróżnia je charakterystyczny krajobraz, inne gleby i roślinność – w tutejszym krajobrazie przeważają moreny
denne i doliny rzeczne.
Głównie znajdują się tu bory sosnowe mieszane i lasy mieszane o bogatym
składzie gatunkowym i bujnym dolnym piętrze lasu z gęstym podszyciem. Najczęściej spotykane gatunki drzew to sosny, dęby, modrzewie i brzozy.

Kategoria
Lokalizacja
09-100 Brody Warszawskie
Właściciel
leśnictwo Pomiechówek
Odległość od Warszawy
45 km
Słowa kluczowe
las, puszcza, sosny, dęby, brzozy, modrzewie, Pomiechówek, Brody
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej