Park miejski w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki
Park miejski w Grodzisku Mazowieckim

Park został założony w XVIII wieku przez rodzinę Mokronowskich, ale ostateczny kształt nadali mu następni właściciele Skarbkowie. Oś parku stanowi niewielka rzeka Rokicianka. Po jej obu stronach znajdują się łąki porośnięte drzewami. Wśród nich wymienić należy sędziwe dęby (pomniki przyrody) oraz cypryśnik błotny.
Park, zajmujący ponad 5 ha powierzchni, przeszedł w ostatnim okresie rewitalizację. Teren zieleńca uporządkowano i wyposażono w infrastruturę służącą wypoczynkowi. Wyróżniającymi się elementami są dziś ścieżka dydaktyczna, plenerowa prezentacja historii miasta, duży plac zabaw oraz skwer z fontanną.

Kategoria
Lokalizacja
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Bartniaka
Właściciel
samorządowe
Odległość od Warszawy
31,5 km
Słowa kluczowe
park, Grodzisk Mazowiecki
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej