Plac 15 Sierpnia, Kobyłka

Lokalizacja: Kobyłka
Plac 15 Sierpnia, Kobyłka

Główny plac w Kobyłce, o nieregularnym, trójkątnym kształcie, ograniczony ulicami: Napoleona i Księdza Franciszka Marmo. Na placu znajduje się zadrzewiony skwer z kapliczką i pomnikiem.

Lokalizacja
05-230 Kobyłka
Plac 15 Sierpnia
Właściciel
Urząd Miasta Kobyłka
Odległość od Warszawy
23,8 km
Słowa kluczowe
Kobyłka, plac 15 Sierpnia, skwer, plac, aleja, pomnik, kapliczka, miasteczko
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej