Płocka Galeria Sztuki

Lokalizacja: Płock
Płocka Galeria Sztuki

Płocka Galeria Sztuki jest samorządową instytucją kultury. Podstawowe zadania, które realizuje, to: organizowanie wystaw sztuki współczesnej, współpraca z lokalnym środowiskiem plastycznym, prowadzenie działalności oświatowej (odczyty, spotkania autorskie, pokazy filmowe, lekcje szkolne, konferencje i spotkania nauczycieli), wydawnictwa związane z organizacją wystaw (katalogi, albumy).
Siedzibą PGS jest zabytkowa mykwa żydowska (rytualna łaźnia). Galeria dysponuje przestrzenią wystawienniczą na parterze i piętrze budynku (ok. 600 m.kw.). Ponadto na parterze funkcjonuje Galeria Kreski, gdzie prezentowane są przede wszystkim prace, których podstawowym środkiem wyrazu artystycznego jest kreska. W siedzibie galerii znajdują się również: pracownia plastyczno-wystawiennicza oraz edukacyjna, zaplecze malarskie.

Kategoria
Lokalizacja
09-400 Płock
ul. Sienkiewicza 36
Właściciel
Płocka Galeria Sztuki
Odległość od Warszawy
111 km
Słowa kluczowe
galeria sztuki, Płock
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej