Polska Akademia Nauk PAN

Lokalizacja: Warszawa
Polska Akademia Nauk PAN

Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych, prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym.

Lokalizacja
NULL Warszawa
Nowy Świat 72
Słowa kluczowe
Aula, Hol, Schody, Nauka, Warszawa
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej