Rynek w Białobrzegach

Lokalizacja: Białobrzegi
Rynek w Białobrzegach

Gmina Białobrzegi leży w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy z gminami Promną i Warką od północy, gminą Stromiec od wschodu, gminą Stara Błotnica od południa, gminami Radzanów i Wyśmierzyce od zachodu. Cały obszar gminy znajduje się w strefie krajobrazu chronionego pod nazwą "Dolina Pilicy i Drzewiczki".
Region charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi, do których niewątpliwie należy zaliczyć nieskażoną przyrodę , czyste powietrze, wody i lasy, cenne drzewostany i pomniki przyrody.

Kategoria
Lokalizacja
26-800 Białobrzegi
Strona www:
Odległość od Warszawy
74 km km
Słowa kluczowe
rynek, ratusz, kamienice, miasteczko, Białobrzegi
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej