Teatr Stanisławowski

Lokalizacja: Warszawa
Teatr Stanisławowski

Teatr, zaprojektowany przez Dominika Merliniego, zbudowany
został we wschodnim skrzydle budynku Wielkiej Oranżerii (jak kiedyś
nazywano Starą Pomarańczarnię) w latach 1786–1788. Pawilon ten,
odznaczający się prostotą i surowością swego wystroju zewnętrznego,
kryje w sobie bogato dekorowane wnętrze teatralne, godnie reprezentujące
wytworny gust Stanisława Augusta. To zabytek tym cenniejszy, że
szczęśliwie ominęły go zniszczenia wojenne i jest obecnie jednym z
nielicznych na świecie przykładów autentycznego XVIII-wiecznego teatru
dworskiego.

Kategoria
Lokalizacja
NULL Warszawa
Łazienki Królewskie
Słowa kluczowe
Teatr Stanisławowski, pomaranczarnia
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej