Teatr Stanisławowski

Lokalizacja: Warszawa
Teatr Stanisławowski

Teatr, zaprojektowany przez Dominika Merliniego, zbudowany został we wschodnim skrzydle budynku Wielkiej Oranżerii (jak kiedyś nazywano Starą Pomarańczarnię) w latach 1786–1788. Pawilon ten, odznaczający się prostotą i surowością swego wystroju zewnętrznego, kryje w sobie bogato dekorowane wnętrze teatralne, godnie reprezentujące wytworny gust Stanisława Augusta. To zabytek tym cenniejszy, że szczęśliwie ominęły go zniszczenia wojenne i jest obecnie jednym z nielicznych na świecie przykładów autentycznego XVIII-wiecznego teatru dworskiego.

Kategoria
Lokalizacja
NULL Warszawa
Łazienki Królewskie
Słowa kluczowe
Teatr Stanisławowski, pomaranczarnia
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej