Ulica Kubusia Puchatka

Lokalizacja: Warszawa
Ulica Kubusia Puchatka

Ulica Kubusia Puchatka w Warszawie – ulica warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Wareckiej.
Ulica o długości 149 m i szerokości w liniach zabudowy 23 m miała stanowić ciąg pieszy odciążający Nowy Świat.
Perspektywę ulicy zamyka wieżyczka wbudowana w budynek mieszkalny wzniesiony za skrzyżowaniem z ulicą Warecką w pobliżu ulicy Wojciecha Górskiego.

Kategoria
Lokalizacja
NULL Warszawa
Ulica Kubusia Puchatka
Właściciel
ZDM
Słowa kluczowe
Kubusia Puchatka, Warszawa
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej