Zalew Domaniowski

Lokalizacja: Konary
Zalew Domaniowski

Jezioro Domaniowskie, zwane tez Domaniowskim Morzem – sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany w dolinie Radomki w województwie mazowieckim, w powiatach przysuskim i radomskim, na terenie gmin Wolanów, Wieniawa i Przytyk. Powstał w latach 1996-2000 w wyniku spiętrzenia wody zaporą betonowo-ziemną zbudowaną w miejscu przewężenia doliny na 40 kilometrze biegu rzeki w rejonie Domaniowa (lewy) i Konar (prawy brzeg). W rejonie tym rzeka przyjmuje swoje główne dopływy i równocześnie wkracza w swym biegu w pradolinę Stadiału Radomki. Powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi ok. 350 km².

Kategoria
Lokalizacja
NULL Konary
Odległość od Warszawy
107 km
Słowa kluczowe
Jezioro, Zalew, Woda, Port, Jezioro Domaniowskie, Konary
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej