Market koprodukcyjny Doc Lab Poland

DOC LAB POLAND CO-PRODUCTION MARKET to pierwsze w Polsce spotkania koprodukcyjne dla producentów filmów dokumentalnych, poszukujących partnerów zagranicznych, organizowane podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wydarzenie jest integralną częścią programu DOC LAB POLAND, składającego się także z warsztatów, konsultacji i pitchingów filmów dokumentalnych z Polski (DOCS TO START i DOCS TO GO).

DOC LAB POLAND CO-PRODUCTION MARKET to szansa zaprezentowania swoich firm i projektów zarówno dla zagranicznych producentów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, żeby wziąć udział w pitchingach jako decision makers, jak i dla polskich producentów, którzy nie biorą udziału w pitchingu.

Spotkania koprodukcyjne odbędą się w piątek 3 czerwca, w Małopolskim Ogrodzie Sztuk, w godz. 16.00 – 19.00 . Weźmie w nich udział około 20 producentów zagranicznych, poszukujących w Polsce partnerów do koprodukcji. Ze strony polskiej planujemy udział ok. 30 firm, z projektami o potencjale międzynarodowym. Dodatkowymi gośćmi będą przedstawiciele festiwali i funduszy filmowych, agenci sprzedaży i nadawcy telewizyjni.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia od producentów z projektami filmów dokumentalnych, dla których poszukiwani są zagraniczni partnerzy. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń brane będą następujące kryteria: wartość artystyczna i potencjał międzynarodowy projektów oraz doświadczenie producenta. Pod uwagę brane będą tylko poprawnie wypełnione zgłoszenia respektujące maksymalną wymaganą ilość znaków w opisach. Projekty znajdą się w katalogu Doc Lab Poland 2016, dostępnym dla gości branżowych KFF oraz na stronie internetowej Festiwalu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia do 30 kwietnia. Formularz do pobrania na: www.doclab.pl/pl/na-market/

Więcej na www.doclab.pl

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej