Nabór projektów na 5. edycję konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasza 5. edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej.

5. edycja konkursu ma budżet w wysokości  0,8 miliona złotych, który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Województwem Mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2015 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00, pokój nr 11.

Wnioski będą przyjmowane od 8 stycznia 2015 roku od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa 30 stycznia 2015 roku o godz. 16.00

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

Wniosek powinien być złożony w formie papierowej w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) dla filmów fabularnych oraz w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie) dla filmów dokumentalnych i animowanych oraz w formie zapisu elektronicznego (1 szt.).

Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem załączników na płycie CD lub DVD, oznaczony odpowiednio nazwą Wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej Funduszu oraz w siedzibie MIK.

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej