Nabór projektów na 6. edycję Konkursu MFF

Mazowsze i Warszawa zapraszają filmowców!
Rusza nabór projektów na 6. edycję Konkursu Mazowieckiego Funduszu Filmowego.

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasza 6. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej.
6. edycja konkursu ma budżet w wysokości 0,8 miliona złotych, który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.
Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.
Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2016 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni powszednie (pn.-pt.) w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00, pokój nr 9.
Wnioski będą przyjmowane od 11 stycznia 2016 roku od godz. 10.00.
Termin składania wniosków upływa 29 stycznia 2016 roku o godz. 16.00
Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

Wniosek powinien być złożony w formie papierowej w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) oraz w formie zapisu elektronicznego (1 szt.).
Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).
Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem załączników na płycie CD lub DVD, oznaczony odpowiednio nazwą Wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne www.mff.mazovia.pl.

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej