Polsko-litewskie spotkanie koprodukcyjne

Producenci z projektami o potencjale koprodukcyjnym z Litwą proszeni są o zgłaszanie się do PISF. Przesłać należy podstawowe informacje o projekcie: synopsis i krótki opis projektu (stan zaawansowania, główni twórcy, powiązanie z Litwą, plan finansowania).

Spotkanie zakończy się przybyciem do Gdyni na rozpoczęcie festiwalu. Z obu krajów wybranych zostanie 6 producentów.

Nabór projektów trwa do 25 maja 2015

Projekty należy zgłaszać na adres: robert.balinski@pisf.pl do dnia 25 maja 2015.

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej