Rusza nabór Doc Lab Poland

Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego wraz z Krakowskim Festiwalem
Filmowym i Partnerami ogłaszają nabór projektów dokumentalnych na DOC
LAB POLAND – największy w Polsce program dla profesjonalnych twórców
filmów dokumentalnych, polegający na konsultowaniu zgłoszonych projektów
i prezentowaniu ich światowym ekspertom. Na dwa odrębne komponenty:
START lub GO zapraszamy projekty w dwóch różnych fazach: w developmencie
albo w montażu. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone podczas
Festiwalu w Krakowie. Zgłoszenia do 26 lutego. Szczegóły na
www.doclab.pl

DOC LAB START – dla projektów filmowych w fazie developmentu lub wczesnych zdjęć (udział biorą: reżyser i producent lub sam reżyser, jeśli nie ma jeszcze producenta).

Rozwój projektu: konsultacje merytoryczne (ewolucja tematu i dramaturgii, wybór bohaterów i sposobu narracji) oraz producenckie (tworzenie budżetu i planu finansowania), a także opracowanie koncepcji prezentacji projektu, poszukiwanie partnerów do produkcji i finansowania.

Trzy intensywne sesje: kwiecień, czerwiec i październik. Udział w pitchingu DOCS TO START! na Krakowskim Festiwalu Filmowym i indywidualne spotkania z producentami, instytucjami wspierającymi produkcję filmową, funduszami filmowymi, telewizjami etc. z Polski i zagranicy.

DOC LAB GO! – dla filmów w fazie montażu i przygotowanych pierwszych wersji montażowych. (udział biorą: reżyser i producent, a w pierwszej sesji ewentualnie także montażysta).

Opracowanie strategii komunikacji, promocji i dystrybucji filmu, przygotowanie pakietów promocyjnych, konsultacje z dystrybutorami i agentami sprzedaży. Konsultacje wersji montażowych z wybitnymi montażystami i reżyserami. Opracowanie strategii festiwalowej.

Trzy intensywne sesje: kwiecień, czerwiec i październik. Udział w pitchingu DOCS TO GO! na Krakowskim Festiwalu Filmowym i indywidualne spotkania z selekcjonerami najważniejszych światowych festiwali oraz dystrybutorami, agentami sprzedaży, telewizyjnymi redaktorami zamawiającymi – poszukiwanie partnerów dystrybucyjnych.

O PROGRAMIE

DOC LAB POLAND to największy w Polsce program dla profesjonalnych filmowców-dokumentalistów, pracujących nad projektami z międzynarodowym potencjałem, składający się z warsztatów, indywidualnych konsultacji i dyskusji w grupach. Jego celem jest pomoc przy nawiązaniu koprodukcji oraz wsparcie dystrybucji i szans festiwalowych realizowanych filmów. Po prezentacjach odbywa się w sumie ok. 350 indywidualnych spotkań z: producentami, przedstawicielami funduszy filmowych oraz telewizji, dystrybutorami, agentami sprzedaży i selekcjonerami festiwalowymi, którzy są nastawieni na poszukiwanie polskich projektów i kontaktów z polską branżą dokumentalną. DOC LAB POLAND stara się rozwijać i prezentować najlepsze polskie filmy dokumentalne. Rozpoznawalność marki przekłada się na późniejszą drogę rozwijanych filmów (np. w 2015 jedyne polskie projekty na Coproduction Meetings DOK Lepizig, na pitchingach Lisbon Docs czy When East Meets West w Trieście to te z DOC LAB POLAND).

DOC LAB POLAND organizowany jest we współpracy z najważniejszym niemieckim festiwalem dokumentalnym DOK Leipzig, czeskim Institute of Documentary Film oraz European Documentary Network (europejską organizacją zrzeszająca dokumentalistów). Konsultantami są czołowi europejscy eksperci: szefowa DOK Leipzig – Leena Pasanen, szef EDN – Paul Pauwels, selekcjonerka IDFA – Rada Sesić, czy agentka sprzedaży Irena Taskovski. Konsultantami będą też czołowi polscy filmowcy: Paweł Łoziński, Maria Zmarz-Koczanowicz, Wojciech Staroń, Bartek Konopka oraz najlepsi montażyści, wiodący producenci, agenci sprzedaży, specjaliści od promocji i dystrybucji.

Prezentacja i market koprodukcyjny DOCS TO START! podczas 55.Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie kluczowym wydarzeniem DOC LAB START. Wśród osób zaproszonych na prezentację i market znajdą się: producenci z Polski (dla zespołów szukających producenta wiodącego lub koproducenta), producenci z zagranicy (dla zespołów szukających wsparcia finansowego za granicą), regionalne fundusze filmowe, przedstawiciele PISF, portale crowdfundingowe (Wspieram kulturę, Polak potrafi), TVP, HBO, IAM, NCK, NINA, przedstawiciele zagranicznych marketów koprodukcyjnych (Amsterdam, Lipsk, Toronto, Jihlava, Sheffield i inne), eksperci (EDN, Tribeca). Dla najlepszych projektów przewidziane są nagrody.

Prezentacja projektów w późnej fazie realizacji DOCS TO GO! jest organizowana od 2012 roku przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Krakowski Festiwal Filmowy, a od 2015 we współpracy z DOC LAB POLAND. W jej ramach oraz podczas powiązanego z nim marketu dystrybucyjnego uczestnicy DOC LAB GO będą mieli szansę zaprezentowania swoich filmów dystrybutorom i agentom sprzedaży, przedstawicielom telewizji, platform VOD, selekcjonerom najważniejszych festiwali filmowych.

ZGŁOSZENIA 2016

Zgłoszenia na DOC LAB POLAND 2016 są otwarte dla filmowców mających już za sobą pierwsze zrealizowane produkcje. Jest to program konsultacyjny, w którym konsultanci i uczestnicy są równorzędnymi partnerami, prowadzą dyskusje i wspólnie zastanawiają się nad najlepszymi rozwiązaniami dla filmów. Stawiamy na dokument z autorskim i kreacyjnym podejściem – nie tylko społeczny, ale również historyczny, biograficzny, sportowy czy muzyczny. Zapraszamy projekty, w których istotny jest autorski punkt widzenia, interpretacja rzeczywistości, twórcze podejście. Stawiamy na filmy pełnometrażowe lub godzinne (52 min). W przypadku projektów 30-52 minutowych prosimy najpierw o kontakt mailowy. Filmy muszą mieć potencjał międzynarodowy (koprodukcyjny lub dystrybucyjny).

– Regulamin i szczegóły na www.doclab.pl
– Termin zgłaszania aplikacji: 26 lutego 2016, do godz. 23:59
– Aplikowanie na program jest bezpłatne.
– Opłaty: 800 zł za osobę (catering na zajęciach, wyżywienie oraz zakwaterowanie podczas sesji krakowskiej); płatne po zaakceptowaniu projektu. Możliwe stypendia!
– UWAGA! Wcześniejsze zgłoszenie to zniżka w opłatach! 650 zł za osobę (dla zgłoszeń do 15 lutego).
– Wymagana znajomość języka angielskiego oraz pełne uczestnictwo we wszystkich sesjach.
– Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przysłać mailem na adres info@doclab.pl , w temacie wpisując: TYTUŁ PROJEKTU – DOC LAB START lub DOC LAB GO (w zależności od wybranego komponentu).
– W formularzu należy podać link i hasło do materiałów audiowizualnych z angielskimi napisami. Dla komponentu DOC LAB START – trailer oraz maksymalnie 15 minut materiałów z dokumentacji / pierwszych zdjęć. Dla komponentu DOC LAB GO – trailer oraz maksymalnie 30 minut układki montażowej.
UWAGA! MATERIAŁY MUSZĄ POZOSTAĆ AKTYWNE POD TYM LINKIEM DO KOŃCA CZERWCA 2016
– Formularz zgłoszeniowy na program DOC LAB POLAND należy pobrać ze strony www.doclab.pl
UWAGA! NALEŻY WYPEŁNIĆ OBIE CZĘŚCI: POLSKĄ I ANGIELSKĄ!

Organizatorem największego polskiego programu dla dokumentalistów DOC LAB POLAND jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, a partnerem strategicznym – Krakowski Festiwal Filmowy. Program jest wspierany przez DOK Leipzig – najważniejszy niemiecki festiwal filmów dokumentalnych, EDN – European Documentary Network oraz IDF – Institute of Documentary Film. Partnerami-współorganizatorami są: Culture.pl, HBO Europe, Creative Europe Desk Polska, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazovia Warsaw Film Commission, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krakow Film Commission i Kancelaria MKZ Partnerzy, partnerują nam: Film Commission Poland i Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych. Patronami medialnymi są: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Film Pro, Film & TV Kamera, Tygodnik Powszechny, TVP Kultura i Warszawski Serwis Kulturalny.

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej