Lasy, rzeki i rezerwaty przyrody

Paradoksem jest, że największe miasto w Polsce otoczone jest prawdziwą ostoją naturalnej przyrody, doskonale zachowanej, zachwycającej ekologicznym pięknem. Z dawnych nieprzebytych mazowieckich kniei zostało aż sześć puszcz i liczne mniejsze skupiska leśne. Spotkać w nich można 400-letnie dęby, skupiska modrzewi w okolicach Grójca czy ponad 200-letnie sosny bartne w okolicach Myszyńca. Już kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy żyją w lasach stada dzikich zwierząt i rzadkich ptaków. Dziewięć parków krajobrazowych i narodowy Kampinoski Park Narodowy kuszą filmowców kilometrami naturalnego piękna. Żyją w nich łosie, sarny, jelenie, rysie, a na bagnach bobry, wydry, czarne bociany i żurawie. Na terenie Parku Kampinoskiego występuje ponad 1200 gatunków roślin, a dominującą cechą krajobrazu jest kontrast wydm z bagnami. Na wydmach przeważają bory sosnowe, a na bagnach łąki, zarośla i lasy olchowe. Fauna Parku jest niezwykle bogata, liczy ponad 16000 gatunków zwierząt, żyje tam między innymi odnowiona populacja łosia. Na południowym Mazowszu największym kompleksem leśnym jest Puszcza Kozienicka, w której zachowały się dziewicze uroczyska, mateczniki i mokradła, tworzące niezwykły klimat pierwotnej natury.

Wielkim atutem dla ekip zdjęciowych jest duża ilość rzek, urokliwie wijących się wśród zielonych łąk, lasów, przechodzących miejscami w rozlewiska, czasem przechodzących w tereny bagienne, zamieszkane przez chronione gatunki ptaków. Do najbardziej malowniczych krajobrazów Mazowsza należą doliny wielkich rzek- Wisły, Bugu, Narwi, Pilicy i Bzury. Jednak równie piękne plenery znaleźć można nad mniejszymi rzekami, jak Liwiec, Świder, Radomka, Rawka, Omulew, Wkra, Orzyc, Skrwa i Wel. W regionie występuje też zaskakująco duża liczba jezior. Najwięcej ich znajduje się na Pojezierzu Gostynińskim. Filmowców przyciągają również sztuczne akweny, jak „Muchawka” w Siedlcach, Zalew Ruda k. Mławy, zalew w Nowym Mieście, zalew w Kozienicach, a przede wszystkim niezwykle popularne miejsce realizacji zdjęć – Zalew Zegrzyński, raptem kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jest to ośrodek sportów wodnych, gęsto usiany ośrodkami wczasowymi i konferencyjnymi, stanowiącymi idealną tymczasową bazę zdjęciową. Natomiast najchętniej filmowaną polską rzeką jest Wisła, której koryto na Mazowszu jest bardzo szerokie, przekracza miejscami nawet kilometr. Największa polska rzeka jest w większości nieuregulowana, a taflę wody urozmaicają łachy, kępy i starorzecza. Natomiast za najpiękniejszą polską rzekę uważany jest Bug, rzeka graniczna między Polską a wschodnimi sąsiadami. Bug jest kapryśny, tworzy liczne zakola, meandry, bogaty w fotogeniczne wysepki, a uroku dolinie rzeki przydają nachylone zbocza. Ciekawym wyborem lokacji może być również Pilica, która w dolnym odcinku ma charakterystyczną budowę, z wysokim brzegiem, sąsiadując z malowniczymi sadami owocowymi, typowymi dla regionu.

partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej