Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie i klasztor, Czerwińsk

Lokalizacja: Czerwińsk
Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie i klasztor, Czerwińsk

Kościół pochodzi z II ćw. XII w., zbudowany w stylu romańskim. Trójnawowa bazylika z niskim transeptem, fasada z dwiema czworobocznymi wieżami z biforiami. W wyniku licznych przebudów wnętrze nabrało charakteru gotyckiego, następnie barokowego. Z elementów wystroju zachowały się: romański portal, romańskie, późnoromańskie i gotyckie polichromie. Kościół zbudowany z ciosów granitowych.

Lokalizacja
05-150 Czerwińsk
ul. Klasztorna 23
Właściciel
Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku
Odległość od Warszawy
65 km
Słowa kluczowe
kościół, klasztor, Czerwińsk, biforia, portal, styl romański, mozaika, polichromia, fresk, rzeźba, relief, ołtarz, ambona, kamień, dzwonnica, schody, droga, mural, boisko, mur, absyda, sklepienie krzyżowe, sklepienie kolebkowe, skarpy, brama, ogród, wirydarz, ogród klasztorny, parking, architektura romańska, gotycki szczyt, filary, kolumny, Noe, krucha, Sąd Ostateczny, Genesis, Księga Rodzaju, Izaak, Abraham, malowidła ścienne, Męka Pańska
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej