Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"

Lokalizacja: Radom
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"

Muzeum sztuki współczesnej powołane 19 grudnia 2005 roku uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Główny gmach centrum to zlokalizowany w śródmieściu Radomia budynek pierwszej w Królestwie Polskim elektrowni działającej od 1901. Podczas II wojny światowej
wywieziono część z agregatów prądotwórczych, wytwarzania prądu
zaprzestano w 1956 roku. W roku 1963 uruchomiono tu Ciepłownię Miejską
Nr 3. Eksploatacji zaprzestano w 1998 roku.
Pomysłodawcą stworzenia Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu jest jego honorowy obywatel – Andrzej Wajda
Zadaniem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w
Radomiu jest promocja wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej, szeroko
pojmowana edukacja twórcza (warsztaty, konferencje), jest to miejsce dla projektów twórczych, regionalne centrum sztuki.

Lokalizacja
26-600 Radom
ul. Mikołaja Kopernika 1
Odległość od Warszawy
105 km km
Słowa kluczowe
elektrownia, centrum konferencyjne, muzeum, sztuka, edukacja, warsztaty, ciepłownia, Radom
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej